O nas

20 marca 2015r. w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z przedstawicielami miejscowego środowiska pracowników służby bhp. Było to zebranie założycielskie nowego oddziału stowarzyszenia. Na spotkanie przybyło 18 osób reprezentujących różne działy gospodarki. Inicjatorami spotkania byli Piotr Kaczmarek wiceprezes ZG OSPSBHP oraz miejscowy pracownik służby bhp Dariusz Bezat

 Zdjęcia z zebrania założycielskiego OSPSBHP Oddz. Tomaszów Mazowiecki